Tin tức

Tiêu chí bán hàng

Tiêu chí bán hàng
De'Longhi cam kết tuân thủ các điều luật và quy định địa phương cũng như áp  dụng quy tắc ứng xử nghiêm ngặt đối với tất cả nhân viên. Công ty tin rằng sự quản lý hợp đạo đức không chỉ là một công cụ để đáp ứng những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh toàn cầu, mà  còn là phương tiện để xây dựng tín nhiệm với các bên có quyền lợi liên quan khác nhau của mình bao gồm khách hàng, cổ đông, nhân viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng địa phương.


Ba nguyên tắc kinh doanh của De'Longhi tại Việt Nam


Để bày tỏ cam kết trách nhiệm xã hội Công ty của mình như một Công ty hàng đầu thế giới, De'Longhi Việt Nam công bố "Ba nguyên tắc kinh doanh của De'Longhi tại Việt Nam". Các nguyên tắc này đóng vai trò nền tảng đối với quy tắc ứng xử của Công ty trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật, đạo đức và đáp ứng các nghĩa vụ xã hội của Công ty.


1. Chúng tôi duy trì một bản sắc văn hóa tổ chức trong sạch


Chúng tôi bảo vệ và tôn trọng tài sản trí tuệ của Công ty và của những người khác.


Tài sản trí tuệ và thông tin mật không rời khỏi công ty mà không có sự cho phép hay phê duyệt trước. Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và không tham gia bất kỳ hành vi vi phạm nào như sử dụng, sao chép, phát tán, thay đổi trái phép, v.v.


Chúng tôi tạo ra một không khí lành mạnh


Chúng tôi không sử dụng  bất kì một ngôn từ nào có thể làm tổn hại các mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh chẳng hạn như quấy rối tình dục, giao dịch tiền bạc hay bạo lực. Chúng tôi không kết bè kết đảng có thể gây ra sự không phù hợp bên trong tập đoàn hay không tổ chức các nhóm cá nhân.


2. Chúng tôi tôn trọng khách hàng và nhân viên của mình


Chúng tôi đưa sự hài lòng của khách hàng lên ưu tiên hàng đầu


Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng. Chúng tôi có thái độ chân thành và thân thiện với khách hàng và khiêm tốn chấp nhận những đề nghị và khiếu nại của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi tôn trọng và bảo vệ danh dự và thông tin của khách hàng.


Chúng tôi cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất cả các nhân viên và đối xử công bằng với nhân viên theo khả năng và hiệu quả làm việc của họ. Chúng tôi khuyến khích sự tự phát triển không ngừng của nhân viên và ủng hộ những cải thiện cần có để thực hiện các nghĩa vụ. Ngoài ra, chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc có thể làm việc độc lập và sáng tạo.


3. Chúng tôi quan tâm đến môi trường, an toàn và sức khỏe


Chúng tôi theo đuổi mục tiêu quản lý thân thiện với môi trường


Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường, các hành động liên quan và các quy chế bổ sung và các quy định nội bộ. Chúng tôi không ngừng nỗ lực bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động kinh doanh chẳng hạn như phát triển, sản xuất, bán hàng, v.v.


Chúng tôi chú trọng đến sự an toàn và sức khỏe của con người


Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về sự an toàn, các hành động liên quan và các quy chế bổ sung và các quy định nội bộ. Chúng tôi tuân thủ các quy định về an toàn, tạo ra một môi trường làm việc thoải mái và phòng tránh tai nạn bất cẩn.Tin khác


 

Enquire